Duna Művészeti Társaság

A Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány 2001. óta működik.
Tevékenységének célkitűzései:

 

–    Szerepvállalás a magyar kulturális örökség megőrzésében, átmentésében a jövő nemzedék számára

–    A hivatásos és tradicionális zene-, és tánckultúra magas művészi értéket képviselő szerepének megőrzése, közkinccsé válásának elősegítése

–    Kulturális együttműködés határon túli magyar kisebbségekkel, európai és távolabbi kultúrák képviselőivel.

–    Magas színvonalú tánc-, és zenei együttesek külföldi vendégszerepléseinek segítése

–    Kiemelkedő kortárs táncművészet bemutatása és megismertetése bel-, és külföldön

–    Kulturális rendezvények, rendezvénysorozatok szervezése, a tánc, zene és egyéb művészeti ágak megjelenítése

–    Nemzetközi multikulturális cserekapcsolatok szervezése

–    Bekapcsolódás komplex művészeti oktató-nevelő munkába, utánpótlás-nevelés

–    Kiadványok tervezése, szerkesztése, kiadása és terjesztése

–    „Jótékonyság a művészetért” program létrehozása

–    Kapcsolattartás a civil szervezetekkel, a nemzetközi társszervezetekkel.

1